Att ta körkort

Körkort ger frihet!

Vill du också uppleva friheten med eget körkort?
Nu är det dags att ta B-körkort för personbil och här hittar du allt du behöver veta.

I korthet behöver du göra följande för att ta körkort:*

Du får lov att övningsköra från det att du fyllt 16 år, förutsatt att du har ett körkortstillstånd. 
För att få ditt körkort måste du uppfylla följande sex krav:

  • Du har körkortstillstånd
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader 
  • Du har fyllt 18 år 
  • Du har genomgått riskutbildning 
  • Du har avlagt godkänt förarprov (teoriprov och körprov)
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området, men om du har ett sådant kan du byta ut det mot ett svenskt

Skaffa körkortstillstånd

För att få körkortstillstånd måste du ha fyllt 16 år. Du kan antingen beställa en ansökningsblankett eller ansöka direkt på korkortsportalen.se. Till ansökan hör en hälsodeklaration, där du svarar på ett antal frågor om din hälsa. Du måste också bifoga ett synintyg. Intyget kan du skaffa hos en legitimerad läkare, legitimerad optiker eller hos en trafikskola.

Ett körkortstillstånd kostar ingenting, men det krävs att du har gjort ett syntest som kostar runt 200 kronor. Tillståndet är giltigt i fem år. Mer information finns på https://mydrivingacademy.com/korkortstillstand/

introduktionsutbildning

Övningskör du privat? Då behöver du ha en godkänd handledare. Både du och din handledare måste ha genomgått en handledarutbildning hos en trafikskola eller annan auktoriserad utbildare. Utbildningen varar i minst tre timmar och utbildaren rapporterar din och din handledares genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år.

My Driving Academy är certifierade av Transportstyrelsen att arrangera Handledarutbildningar i alla våra städer i båda svenska och engelska. Vi erbjuder även handledarkurser online.

Övningskör och lär dig teorin

Bäst resultat får du när du övningskör och läser körkorsteori parallellt. Lär dig teorin här på My Driving Academy Online parallellt med övningskörningsmomenten oavsett om du kör privat eller på någon trafikskola. Kom ihåg att det är din kunskapsnivå som avgör hur väl du lyckas med både uppkörning och teoriprov hos Vägverket. Genom att repetera och vara väl förberedd så ökar dina chanser samtidigt som risken för omprov och extra kostnader minskar.

Kör igång med My Driving Academy Online redan idag!

Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk och består numera av två delar:
• Första delen - Riskettan - handlar om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka din körförmåga.
• Andra delen - Risktvåan - motsvarar den ”gamla” riskutbildningen – halkkörningen – och handlar om körning under särskilda förhållanden.

Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen godkända utbildare. På korkortsportalen.se kan du söka efter godkända utbildare. Utbildaren rapporterar in att du genomfört riskutbildningen och när den är registrerad får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Riskutbildningen är giltig i fem år efter att du genomfört den.

Dags för uppkörning och teoriprov

Förarprovet består av två prov: kunskapsprov(teoriprov) och körprov . Du bokar tid för proven på www.trafikverket.se eller via din trafikskola. Du börjar alltid med kunskapsprovet och när du har fått godkänt så får du fortsätta med körprovet. Giltighetstiden för ditt kunskapsprov är 4 månader. När båda proven är godkända har du ditt körkort inom ca. fem arbetsdagar.

Du måste ha ett godkänt kunskapsprov för att få genomföra ditt körprov. Om du inte blir godkänd på ditt kunskapsprov så har du upp till 24 timmar innan körprovet att klara det på. Hinner du inte få ett godkänt kunskapsprov måste du boka om ditt körprov annars kommer ditt körprov bokas av automatiskt men du får ändå betala. Det är därför extra viktigt att vara väl förberedd så du klarar kunskapsprovet på första försöket!

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor (400 kronor kvällar och helger). Ett körprov kostar 800 kronor (1040 kronor kvällar och helger). Avgiften måste betalas innan proven genomförs. Den bil du använder vid körprovet måste ha dubbelkommando – dvs, pedaler även på passagerarsidan. Trafikverket kan vid behov tillhandahålla en sådan bil. Avgiften för detta är 400 kronor. Kör du upp via trafikskolan så kommer du köra i bilen du övningskört i.

Köp nu